نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۳۷) پیاده سازی پروژه دسته بندی کننده بیزین

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه: در این پروژه یک دسته بندی کننده بیزین طراحی شده است .

به طور ساده روش بیز روشی برای دسته بندی پدیده‌ها، بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع یک پدیده‌است.

براساس ویژگی‌های ذاتی احتمال(به ویژه اشتراک احتمال) نایو بیز  با دریافت تمرین اولیه نتایج خوبی ارایه خواهد کرد. شیوه یادگیری در روش نایو بیز از نوع یادگیری با ناظر است.

برای نمونه یک میوه ممکن است پرتغال باشد. اگر نارنجی و کروی با شعاع حدود ده سانتی متر باشد. اگر این احتمالات به درستی به همدیگر وابسته باشند نایو بیز در تخشیص اینکه این میوه پرتغال است یا نه بدرستی عمل خواهد کرد.

برنامه‌های کاربردی بسیاری هستند که پارامترهای نایو بیز را تخمین می‌زنند، بنابر این افراد بدون سروکار داشتن با تئوری بیز می‌توانند از این امکان به منظور حل مسایل مورد نظر بهره ببرند. با وجود مسایل طراحی و پیش فرض‌هایی که در خصوص روش بیز وجود دارد، این روش برای طبقه بندی کردن بیشتر مسایل در جهان واقعی، مناسب است.ادامه در گزارش کار

بیزین
پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۷۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.