نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۱۴) پیاده سازی پروژه بخش بندی رنگی تصویر در متلب

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

هدف از این عمل، جداسازی اجزاء اصلی تشکیل دهنده تصویر است. بطوریکه آنها را جهت اندازه‌گیری‌های بعدی آماده نماید. Segmentation یکی از پردازشهای نسبتاً مشکل می‌باشد.کیفیت نتایج زیر بخشها بستگی به کیفیت مراحل Segmentation دارد. دو شیوه مختلف برای عمل بخش‌بندی تصاویر وجود دارد. یکی از یکنواختی مقادیر شدت درون اجزاء تشکیل دهنده تصویر استفاده می‌کند. دیگری از شیوه پیدا کردن مرزها بین اجزاء‌ بنابراین از غیریکنواختی در تصویر استفاده می نماید…. ادامه در گزارش کار

پیاده سازی + گزارش کار(می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۶۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.