نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۱۶) پیاده سازی خرید پروژه الگوریتم پرندگان (PSO) در متلب

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO)روش بهینه سازی تصادفی مبتنی بر جمعیت است.PSO الگوریتمی است که انتخاب روشهای فرا خوانی ازدحام ذرات را ادامه می دهد. هر ذره تنظیم موقعیت خود را در فضای جستجو با اضافه کردن به موقعیت فعلی خود را یک اندازه گام که سرعت نامیده می شود. اندازه گام و این که تا چه حد یک ذره در بهترین موقعیت است در طول فرآیند جستجو محاسبه می شود و این که یک ذره تا چه حد در بهترین راه حل نسبت به همسایه است. در PSO استاندارد تغییرات در تمام ذرات به علت همگن بودن مشابه بوده دقیقا همان رفتار را دارند. برای ذرات به صورت یکنواخت تغیرات سرعت و موقعیت را انجام می دهند. این نتیجه یک شناسایی یکنواخت و/یا بهره برداری از خصوصیات ذرات است.,… ادامه در گزارش

 

پیاده سازی + گزارش کار(می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۱۰۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.