نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۴۱) مقاله پیاده سازی شده  روش ساده feature combination بر پایه ی مجموعه های غالب

کلمات کلیدی:

Feature combination
Object classification
Dominant sets
Kernel accuracy

نام مقاله:

A simple feature combination method based on dominant sets

سال انتشار :

۲۰۱۳

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

Fc یک روش عمومی برای بهبود بخشیدن کارایی کلاس بندی اشیاء است. در این مقاله ما یک طرح وزنی ساده و کارامد برای fc بر اساس مفهوم مجموعه غالب از یک خوشه ارائه می دهیم. بویژه، برای اینکه ارزیابی کنیم یک ماتریس هسته مورد انتظار یک کلاس بندی کنندهی svm به چه اندازه دقیق است از خوشه بندی مجموعه های غالب استفاده می کنیم. این دقت هسته ی مورد نظر هم قدرت تمیز دادن ماتریس هسته را نشان می دهد و هم در وزن دار کردن ماتریس هسته در fc استفاده می شود. روش ما ساده، بصری، ازنظر حافظه و محاسباتی بودن کارامد است و کارایی ان با روش های اصلی عمومی و سطح بالای بهینه سازی قابل مقایسه است. ما ازمایش هایی با چندین مجموعه داده با نوع های مختلف انجام می دهیم و موثر بودن روش پیشنهاد شده را اثبات می کنیم. در حقیقتت در پنج مورد از شش مجموعه داده های مورد استفاده در ازمایش ها، به بهترین نتایج بدست امده تا این زمان رسیدیم.

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

  • در ضمن مقاله ترجمه فارسی دارد

هزینه : ۱۱۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.