نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۳۳) مقاله پیاده سازی دسته بندی مناسب برای داده کاوی ، یادگیری ماشین یا شناسایی الگو یا سیستم های خبره

نام مقاله:

Evolved Features for DNA Sequence Classification and Their Fitness Landscapes

سال انتشار :

۲۰۱۳

محیط پیاده سازی : متلب

خلاصه:

یک بردار ویژگی یک بردار n بعدی از ویژگی های عددی است که نشان دهنده ویژگی های اشیا می باشد. حال برای شناسایی ویژگی ها ما یک فضای تصمیم گیری داریم. که اصطلاحا فضای ویژگی نامیده می شود .الگوریتم های یادگیری مانند ماشین اثر جانبی بیشتر در این بخش فعالیت می کنند……ادامه در گزارش

دسته بندی

پیاده سازی+ گزارش کار (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۱۱۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.