حل مساله درخت اشتاينر افقي- عمودي با استفاده از

/, هوش مصنوعی/حل مساله درخت اشتاينر افقي- عمودي با استفاده از

حل مساله درخت اشتاينر افقي- عمودي با استفاده از

مساله درخت اشتاينر افقي-عمودي يک مساله NP-Complete  ميباشد و بهمين دليل الگوريتمهاي تقريبي متعددي براي حل آن گزارش شده است. در اين مقاله يک الگوريتم تقريبي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي  براي مساله درخت اشتاينر افقي-عمودي پيشنهاد میگردد. الگوريتم پيشنهادي بر روی گراف های تصادفی ازمایش و نتایج بدست آمده با نتایج چند الگوریتم گزارش شده مقایسه شده است. نتایج مقایسه حاکی از کارایی الگوریتم پیشنهادی دارد.

۱۳۹۲-۸-۳ ۰۰:۰۴:۴۱ +۰۳:۳۰آبان ۳ام, ۱۳۹۲|Categories: متلب, هوش مصنوعی|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی