با سلام خدمت شما دوستان عزیز خیلی حرف نمیزنم بریم سر آموزش:

تعریف یک ثابت :
برای تعریف یک ثابت می توان از دو دستور const یا () define استفاده کرد که تفاوت هایی با هم دارند که به چندتا از آن ها می پردازیم:

  • تا قبل از PHP 5.3 دستور const را نمی توانستیم به صورت جهانی (global) در برنامه استفاده کنیم و فقط می توانستیم در داخل class ها از آن استفاده کنیم.
  • از دستور() define نیز فقط می توان به صورت جهانی (global) در برنامه استفاده کرد.

خوب در اینجا ما از دستور ()define استفاده میکنیم

برای تعریف یک متغییر با استفاده از دستور ()define به شکل زیر عمل می کنیم :

[css]echo CONSTANT;   // Hello world.
?>[/css]

که در آن CONSTANT نام ثابت و Hello world. نیز مقدار آن می باشد.
و برای چاپ این ثابت نیز نام آن را می آوریم به مثال زیر توجه کنید:

محدوده متغییر ها :
محدوده متغییر ها بخشی از اسکریپت هستند که می توان در آن بخش به متغییر دسترسی پیدا کرد. محدوده متغییر ها در PHP به چهار نوع تقسیم می شوند :

  • Local
  • Global
  • Static
  • Parameter

محدوده Local :
محدوده ی بلاکی که متغییر فقط در آن در دسترس است و در خارج آن در دسترس نمی باشد و نمی توان از آن استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید :

[css][/css]

[css]function Test() {
$number = 4;    // Local
echo $number;
}[/css]

محدوده Global :
متغییر ها در این محدوده به صورت جهانی یعنی در کل برنامه در دسترس هستند. برای دسترسی به یک متغییر جهانی در یک بلاک دستوری باید global بودن آن را بیان کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[css]$number = 3;   // Global
function Test() {
global $number;
echo $number;
}[/css]

محدوده Static :
زمانی که اجرا یک تابع (در بخش ها بعدی بررسی می کنیم) به پایان می رسد تمام متغییر هایی که داخل آن تعریف شده اند از بین میروند. اگر بخواهیم این متغییر ها باقی بمانند باید آن ها را به صورت static تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

[css]function Test() {
static $number = 0;
echo $number;
$number++;
}
Test();   // ۰ is printed.
Test();  // ۱ is printed.
?>[/css]

نکته : متغییر هایی از نوع static فقط یک بار مقدار دهی اولیه می شوند و باز هم محلی می باشند.
نکته : مقدار دهی اولیه
محدوده Parameter :
این نوع متغییر ها مانند متغییر های محلی می باشند و فقط تفاوت آن ها در جای قرار گیری و زمان ساخت آن ها است. این نوع متغییر ها در تعریف تابع (در بخش ها بعدی بررسی می کنیم) گنجانده می شوند و زمانی ساخته می شوند که تابع فراخوانی شود.به مثال زیر توجه کنید:

[css]</pre>
function Test($num) {

echo $num;
}
Test(4);   // ۴ is printed.
?>
<pre>[/css]

محمدحسن محمدی(آی آر متلب)