جدول تصميم (Decision Table)

//جدول تصميم (Decision Table)

جدول تصميم (Decision Table)

 

جدول تصميم همه نوع عبارت منطقي را به يكباره دربرمي‌گيرد. فرم كلي جدول درستي به صورت زير است:

} D = E {

مثال خوبي از كاربرد جدول درستي روش طبقه‌بندي برخي آريتمي‌هاي قلبي است. در اين روش از عبارت منطقي برحسب ويژگي‌هاي شكل موج و طول بازه RR سيگنال ECG استفاده مي‌شود. جدول 4 عبارت منطقي مورد استفاده را نشان مي‌دهد و جدول 5 جدول درستي را نشان مي‌دهد. تركيب همه هاي مربوط به قوانين 1 تا 9 جدول 5 دربرگيرنده اطلاعات درباره تشخيص آريتمي‌هاست. در اصل روش پشتيباني تصميم تشخيصي بايد همه خط‌ها را در جدول درستي درنظربگيرد (همة نه قاعده جدول 4). اين اطلاعات به فرم عبارات منطقي تشخيصي جامع‌تر قابل بيان هستند. يك مثال عبارت تشخيصي براي nodal rhythm در جدول 5 به اين صورت است:

D =

(. ) نشان دهندة and منطقي، ( + ) نشان دهندة or منطقي و ( ‘ ) نشان دهندة not منطقي است.

تركيبات مختلف ها بصورت گرافيكي با نمودار ون نشان داده مي‌شوند البته روشهاي براي ساده‌كردن عبارات منطقي وجود دارد. مثلا عبارت فوق را مي‌توان به صورت زير هم نوشت:

D =

بهينه كردن درستي مشكل است و ارزيابي آن از طريق آزمون مستقل براي اثبات كارايي آن انجام مي‌شود.

۱۳۹۴-۶-۲۸ ۲۰:۴۴:۵۶ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی