برای استفاده از این بلاک در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید

p = [1 2 3 4 5];
t = [1 3 5 7 9];
net = newlind(p,t)
y = sim(net,p)
gensim(net,-1)


در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید