تولید ماتریس تصادفی با توزیع یکنواخت در متلب

//تولید ماتریس تصادفی با توزیع یکنواخت در متلب

تولید ماتریس تصادفی با توزیع یکنواخت در متلب

برای استفاده از این تابع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
R = sprand(m,n,density)
در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی