تولید عدد تصادفی در متلب

//تولید عدد تصادفی در متلب

تولید عدد تصادفی در متلب

برای تولید یک عدد تصادفی در متلب از تابع زیر استفاده می کنیم.

rand(n)

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی