برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:15;
y = poisspdf(x,5);
plot(x,y,'+')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید