تفاوت‌هاي شبكه‌هاي عصبي با روش‌هاي محاسباتي متداول و سيستم‌هاي خبره

//تفاوت‌هاي شبكه‌هاي عصبي با روش‌هاي محاسباتي متداول و سيستم‌هاي خبره

تفاوت‌هاي شبكه‌هاي عصبي با روش‌هاي محاسباتي متداول و سيستم‌هاي خبره

مشخصه

روش محاسباتي متداول
)شامل سيستم‌هاي خبره(

شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

روش پردازش

ترتيبي

موازي

توابع

منطقي (left brained)

estault (right brained

روش فراگيري

به كمك قواعد (didactically)

با مثال          (Socratically)

كاربرد

حسابداري، واژه پردازي، رياضيات،
ارتباطات ديجيتال

پردازش حسگرها، تشخيص گفتار، نوشتار، الگو

۱۳۹۲-۱۲-۵ ۰۰:۰۸:۰۰ +۰۳:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی