در صورتی که در دستورات save و load ، هیچ آدرسی را مشخص نکنیم، save و یا load کردن فایل ها، در فولدر مشخص شده در پنجره Current Folder ، صورت می گیرد و فایل ها در آن محل، ذخیره و یا بازخوانی می شوند. روش ساده برای تغییر این فولدر، کلیک بر روی بالای پنجره و تغییر مسیر به صورت دستی می باشد، اما ممکن است در برنامه ای مجبور شویم که فایل هایی را در فولدرهای مختلف save و یا load کنیم، بنابراین باید این عمل را با دستوراتی در وسط برنامه اجرا کنیم. دستور لازم برای تغییر فولدر مربوط به Current Folder ، دستور cd می باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم آدرس فولدر مربوط به Current Folder را به C:\Project تغییر دهیم، می نویسیم :

 

cd C:\Project

نتیجه :

چنانچه به آدرس بالای پنجره Current Folder نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که آدرس آن به آدرس C:\Project تغییر یافته است.

دقت داشته باشید که چنانچه در مثال فوق، فولدر C:\Project وجود نداشته باشد، آنگاه نرم افزار متلب، یک پیام خطا را نمایش خواهد داد.