تعریف توابع در متلب با دستور inline

//تعریف توابع در متلب با دستور inline

تعریف توابع در متلب با دستور inline

برای آن که بتوانیم توابع مورد نظر خود را در متلب تعریف کنیم، به شیوه های مختلفی می توانیم عمل کنیم که یکی از آنها استفاده از دستور inline می باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم تابع f را به صورت یک چند جمله ای از x تعریف کنیم. می نویسیم :

 

f=inline(‘x^2+2*x+1′,’x’)

نتیجه :

 

f =

Inline function:
f(x) = x^2+2*x+1

درون پرانتز دستور inline ، عبارت اول برابر چندجمله ای و عبارت دوم، متغیر را مشخص می کند. در دستور فوق می توانیم عبارت ‘x’ را که متغیر را مشخص می کند، حذف کنیم، زیرا دستور inline می تواند آن را حدس بزند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم تابع f را به صورت یک چند جمله ای از x تعریف کنیم. می نویسیم :

 

f=inline(‘x^2+2*x+1’)

نتیجه :

 

f =

Inline function:
f(x) = x^2+2*x+1

حال در مثال زیر نشان می دهیم که چگونه تابع تعریف شده، مقدار متغیر x را دریافت کرده و نتیجه را در خروجی نمایش می دهد :

مثال :

 

f=inline(‘x^2+2*x+1’)
f(2)

نتیجه :

 

f =

Inline function:
f(x) = x^2+2*x+1

ans =

9

تابع تعریف شده قبلی، تنها قادر است که در ورودی، یک مقدار را برای متغیر x دریافت کرده و سپس نتیجه را نمایش دهد. فرض کنید که بخواهیم تابع در ورودی، یک بردار را دریافت کرده و سپس مقدار تابع را برای هر عنصر آن بردار محاسبه کند، برای این منظور باید در عبارتی که برای تعریف تابع به کار می بریم، از vectorize استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

f=inline(vectorize(‘x^2+2*x+1′),’x’)
A=1:5
f(A)

نتیجه :

 

f =

Inline function:
f(x) = x.^2+2.*x+1

A =

1     2     3     4     5

ans =

4     9    16    25    36

تعریف توابع شامل دو متغیر در متلب با دستور inline :

برای تعریف توابع دو متغیره، درون پرانتز دستور inline ، ابتدا باید عبارت تابع را نوشته و سپس نماد دو متغیر را به ترتیب مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

f=inline(‘x^2+2*y’)
f(1,2)

نتیجه :

 

f =

Inline function:
f(x,y) = x^2+2*y

ans =

5

۱۳۹۲-۷-۲۳ ۱۴:۱۹:۴۱ +۰۳:۳۰مهر ۲۳ام, ۱۳۹۲|آموزش متلب دسته بندی ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی