هنگام طراحی و کدنویسی الگوریتم های بهینه سازی (مثل الگوریتم ژنتیک)، یکی از رایج ترین سوالات، چگونگی تعریف تابع هزینه می باشد. در اینجا قصد دارم که با چندین مثال، نحوه تعریف تابع هزینه برای الگوریتم های بهینه سازی رو شرح بدم.

قبل از هر چیز، باید بدانید که برای تعریف تابع هزینه، یک قانون کلی که باعث شود شما یک تابع هزینه منحصر بفرد تعریف کنید، وجود ندارد، بلکه تنها یک روند کلی وجود دارد. بنابراین ممکن است که افراد مختلف، برای یک مسئله واحد، توابع هزینه متفاوتی تعریف کنند. در واقع فرد باید در مورد نحوه تعریف تابع هزینه، به خوبی فکر کند و یک تابع هزینه مناسب برای مسئله بیابد.

زمانی که ما یک مسئله بهینه سازی داریم، قرار است که یک یا چند پارامتر را بهینه کنیم (بهترین مقادیر یا انتخاب ممکن را برای آنها بیابیم). برای یافتن جواب بهینه، باید تعدادی جواب توسط الگوریتم بهینه سازی مورد نظر تولید شود. پس از تولید این جواب ها، تابع هزینه مورد استفاده قرار می گیرد تا ببینیم که کدام جواب ها به جواب بهینه مورد نظر ما، نزدیکتر می باشند (مناسبتر هستند).

منبع:سایت کلیدستان