تشکیل بازی ائتلافی برای کنترل شبکه وایرلس با استفاده مطلب‎