خلاصه پروژه

روش پیشنهادی ابتدا فواصل رنگی را برای کل تصویر محاسبه می کند و مقادیر قرمز ،سبز و آبی که رنگ های اصلی تشکیل دهنده تصویر می باشد را محاسبه می کند.بدین ترتیب نقاط محلی تصویر مانند چشم ها ، ابروها و لب و دهان تشخیص داده می شود و از روی فواصل این نقاط تصویر صورت پیدا می شود. نقطه قوت این روش چیدا کردن صورت هایی است که حتی عینک بروی چشم دارند. حال مراحل زیر را به تریب اجرا می کنیم.
برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید