تشخیص ماتریس بودن یک متغیر در متلب

//تشخیص ماتریس بودن یک متغیر در متلب

تشخیص ماتریس بودن یک متغیر در متلب

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
M = cat(2,V1,V2,V3);
ismatrix(M)
ans =
۱

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی