تشخیص عناصر روی قطر اصلی ماتریس با دستور diag در متلب

//تشخیص عناصر روی قطر اصلی ماتریس با دستور diag در متلب

تشخیص عناصر روی قطر اصلی ماتریس با دستور diag در متلب

در متلب، از دستور diag برای تشخیص عناصر روی قطر اصلی ماتریس استفاده می شود. دستور diag ، عناصر روی قطر اصلی ماتریس را به صورت یک بردار در خروجی نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=diag(A)

نتیجه :

A =1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1
5
9

نکته :

چنانچه دستور diag ،برای یک بردار به کار رود، آنگاه دستور diag ، ماتریسی را در خروجی برمی گرداند که عناصر روی قطر اصلی آن ماتریس، برابر عناصر آن بردار باشد و سایر عناصر ماتریس، برابر صفر باشد.

نکته :

اگر از دستور diag ، برای ماتریس A ، به صورت diag(A,n) استفاده کنیم، آنگاه دستور diag ، قطر n ام ماتریس A را برمی گرداند. باید دقت داشته باشید که n می تواند مثبت یا منفی باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=diag(A,0)
C=diag(A,1)
D=diag(A,2)
E=diag(A,-1)
F=diag(A,-2)

نتیجه :

 

A =1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1
5
9

C =

2
6

D =

3

E =

4
8

F =

7

۱۳۹۲-۷-۱۳ ۱۳:۱۵:۴۲ +۰۳:۳۰مهر ۱۳ام, ۱۳۹۲|Categories: آموزش متلب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی