تشخیص صورت

تشخیص صورت

نقش بسیار مهمی در کاربردهای بسیاری چون، نظارت ویدئویی، واسط های انسان کامپیوتر، شناسایی چهره و مدیریت پایگاه داده­ی تصویر صورت، بازی می کنند. تکنیک های بیشماری در طول سالهای گذشته برای مدل کردن و شناسایی رنگ پوست، پیشنهاد شده اند. در این بین نوشته های معدودی که این شیوه ها را مقایسه کرده باشند، منتشر شده اند.هرچند هنوز یک مطالعه ی جامع روی این موضوع مطرح نشده است.در این پایان نامه، ما تقریبا مطالعاتی روی برخی از روشهای موجود برای تشخیص صورت انجام دادیم و این روشها را با یکدیگر مقایسه کردیم و مزایا و معایب هر یک را برشمردیم.در انتهای کار یکی از روشهای تشخیص صورت در تصاویر رنگی، تحت عنوان روش مبتنی بر رنگ را با حضور نسبی از شرایط متفاوت روشنایی، که می توان گفت، یکی از بهترین روش هاست، را پیاده سازی کردیم.اساس این روش بر مبنای تبدیل فضای رنگ و تقسیم بندی نواحی به پوست و غیرپوست با استفاده ازمدل کردن رنگ پوست و سپس یافتن موقعیت صورت ضمن استفاده از الگوریتم تطبیق الگو است.نتایجی که از این روش بدست آمده اند، تشخیص قابل قبولی را روی برخی از عکس های گرفته شده، نشان می دهد.

۱۳۹۲-۸-۲ ۲۳:۵۹:۳۵ +۰۳:۳۰آبان ۲ام, ۱۳۹۲|Categories: مهندسی نرم افزار, هوش مصنوعی|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی