در نگاه اول شاید تشخیص انسانها بر اساس دست خط آن ها کار چندان جالبی به نظر نرسد. افراد بسیاری می توانند دست خط افراد دیگری را تقلید کنند و براحتی و با کمی تمرین حتی امضای یک نفر دیگر را هم تقلید کنند. بنابراین چگونه چنین سیستمی می تواند مفید باشد؟ سیستم های بیومتریک برخلاف انسانها که به شکل حروف و نوشته اهمیت می دهند، به عمل نوشتن توجه دارند.این سیستم ها مقدار فشاری را که موقع نوشتن هر حرف وارد می شود، همچنین سرعت و نحوه نوشتن حروف را مورد توجه قرار می دهند. همچنین ترتیب نوشتن هم اهمیت دارد. برای مثال اینکه پس از نوشتن هر حرف نقطه های آن نوشته می شود یا پس از نوشتن کل کلمه.بنابراین بر خلاف شکل ظاهری نوشته که براحتی قابل تقلید است موارد گفته شده را کمتر کسی می تواند تقلید کند. سیستم تشخیص انسان با استفاده از دستخط همانند دیگر سیستم های بیومتریک از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

– یک حسگر که اطلاعات از طریق آن به سیستم وارد می شوند.

– یک رایانه برای خواندن و نگهداری اطلاعات

– یک برنامه برای تحلیل اطلاعات داده شده با اطلاعات از پیش ضبط شده

حسگر سیستم تشخیص دستخط می تواند یک صفحه حساس یا یک قلم مخصوص باشد. چنین صفحه یا قلمی باید بتواند زاویه ها و فشارهای وارده برای نوشتن، همچنین جهت های نوشتن را اندازه گیری و به سیستم منتقل کند. به این ترتیب این موارد توسط یک نرم افزار تبدیل به یک گراف می شود و این گراف در سیستم ذخیره می گردد. هر زمان که نیاز به چک کردن باشد گراف ایجاد شده بر اساس دستخط جدید، با گراف ذخیره شده مقایسه می شود تا تشخیص داده شود که دستخط جدید مربوط به فرد اصلی است یا خیر.روش استفاده از دستخط امنیت بسیار بالایی دارد. حتی اگر سیستم چند کلمه مشخص برای ورود اطلاعات داشته باشد باز هم هیچ فردی قادر نخواهد بود دقیقاً نوع نوشتن آنها را از فرد دیگری تقلید کند.همچنین امنیت افزایش می یابد وقتی که محدودیت کلمات وجود نداشته باشد. کاربرمی تواند مانند رمز عبور چند کلمه را به انتخاب خود وارد سیستم کند و هر بار توسط دستخط خود اجازه دسترسی پیدا کند.