دوربین سامانه‌ی تشخیص پلاک خودرو

شماره پلاک خودرو یکی از مناسب ترین اقلام اطلاعاتی جهت احراز هویت خودروها می‌باشد. سامانه تشخیص پلاک خودرو[1] یک سیستم کاملاً مکانیزه است که با استفاده از پردازش تصویر خودرو‌های عبوری از یک مکان، شماره پلاک آنها را استخراج می‌کند. برای استفاده از این سامانه، نیازی به نصب و تجهیز خودروها به وسیله‌ی دیگری (مانند GPS یا برچسب‌های رادیویی- RFID Tag) وجود ندارد. این سامانه با استفاده از دوربین‌های مخصوص، تصویری از خودرو در حال عبور اخذ می‌کند و آن تصویر را جهت پردازش توسط نرم‌افزار تشخیص پلاک خودرو به رایانه ارسال می‌کند. از این سامانه می‌توان در زمینه‌های امنیتی و ترافیکی بسیار بهره گرفت.

دوربین نصب شده تشخیص پلاک خودرو

کاربردهای سامانه‌ی تشخیص پلاک

کنترل و اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک

امروزه شهرهای بسياری (از جمله تهران) ورود خودروها به منطقه مرکزی شهر را به منظور کنترل ترافيکِ آن محدود ساخته‌اند. از آنجا که استفاده از روش‌های سنتی (قرار دادن نيروهای پليس در تمامی مبادی محدوده) هم پر هزينه و هم کم دقت است، راه حل‌های جديدی برای کنترل و اخذ عوارض ورود به محدوده پرتردد شهرها[2] پيشنهاد شده است. يکی از اين راه حل‌ها (که برای مثال در استکهلم[۱] و لندن[۲] [۳] استفاده می‌شود) استفاده از فن‌آوری تشخيص پلاک خودرو است. در اين راه حل، دوربين‌های تشخيص پلاک خودرو در تمامی مبادی طرح نصب می‌شوند و ورود هر خودرو به محدوده طرح ثبت می‌شود. سپس مانند روش اخذ عوارض، فرصتی به راننده داده می‌شود تا عوارض ورود به طرح را تا زمان مقرر پرداخت کند. در غير اينصورت، راننده طبق قانون ملزم به پرداخت جريمه خواهد بود.

اخذ عوارض جاده‌ها و بزرگراه‌ها به صورت خودکار

از آنجا که وجود مانع بر سر راه خودروها در عوارضی‌ها باعث کند شدن حرکت، ايجاد ترافيک، و به تبع آن آلودگی محيط زيست می‌شود، راههای مختلفی برای حذف موانعِ موجود در عوارضی‌ها پيشنهاد شده است. يکی از اين راهها استفاده از سامانه‌ی تشخيص پلاک خودرو می‌باشد. در اين راه حل، خودروها بدون نياز به توقف از عوارضی‌ها عبور می‌کنند و سامانه‌ی تشخيص پلاک خودرو شماره پلاک آنها را ثبت می‌کند. بر اساس شماره پلاک، عوارض مربوطه محاسبه می‌شود و راننده ملزم به پرداخت عوارض در زمان مشخصی خواهد بود. در صورت عدم پرداخت عوارض در زمان مقرر، خودرو طبق قانون جريمه خواهد شد.

محاسبه مدت سفر

تخمين مدتِ زمان سفر يکی از کاربردهای مهم سيستم‌های ترافيک هوشمند می‌باشد. در اين کاربرد، مسافران می‌توانند پيش از سفر به آمارها و اطلاعات مربوطه مراجعه کنند و تخمينی از مدتِ زمان سفر ميان مبدا و مقصد خود داشته باشند. سامانه تشخیص پلاک خودرو يکی از راه حل‌های مناسب جهت اين کاربرد به شمار می‌رود. در اين راه حل، سامانه‌ی تشخيص پلاک خودرو در نقاط مختلف يک جاده نصب می‌شود (برای مثال در مبدا و مقصد) و بنابراين مدت زمان سفر را به صورت تفکيک شده برای هر خودرو محاسبه می‌کند. با تحليل آماری اين مدت برای تمامی خودروها می‌توان با دقتِ مطلوبی، متوسط و تغييراتِ آن در زمان‌های مختلف روز و هفته را در جاده اندازه گرفت و برای تصميم‌گيری در اختيار عموم قرار داد.

اندازه‌گيری سرعت متوسط خودروها

علاوه بر روش‌های معمولِ اندازه‌گيری سرعت که در يک نقطه‌ی خاص سرعت خودروها را محاسبه می‌کنند، روش‌هايی نيز جهت محاسبه سرعت متوسط خودروها در يک مسير وجود دارد. جهت اندازه‌گيریِ سرعتِ متوسط نياز به تشخيص هويت خودروها در ابتدا و انتهای مسير می‌باشد. تشخيص پلاک خودرو يکی از راههای مناسب جهت تشخيص هويت خودروها و به تبعِ آن اندازه‌گيریِ سرعت متوسط آنها می‌باشد. در اين راه حل، دوربين‌های تشخيص پلاک در چندين نقطه از مسير نصب می‌شوند و با ثبتِ زمان تردد خودرو از مقابل هر يک از آنها، امکان محاسبه سرعت متوسط خودرو ميان هر دو نقطه متوالی وجود دارد. در اين راه حل، حتی اگر رانندگان در مقابل اين دوربين‌ها ترمز کنند تاثير چندانی در سرعت متوسط محاسبه شده در مسير نخواهند گذاشت و بنابراين تا حدی در مقايسه با روش‌های مبتنی بر سرعتِ نقطه‌ای برتری دارد.