• تعریف پروژه :

یک شبکه عصبی با ۶۴ ورودی و ۱۰ خروجی طراحی کنید. ورودی شبکه عصبی یک ماتریس ۸*۸ می­باشد که نشان دهنده یک کاراکتر است. ابتدا شبکه را با تعداد مناسب الگوها ورودی (اعداد ۰-۹) آموزش داده و سپس نمونه های آزمایشی برای تست شبکه مورد استفاده قرار میگیرند.

شبکه مورد نظر یک شبکه پرسپترون چند لایه با ۶۴ ورودی و ۱۰ خروجی باشد و فعال شدن هر یک از خروجیها نشاندهنده عدد ورودی به شبکه است. ورودی شبکه یک بردار ۶۴ تایی است که یک کاراکتر (در اینجا یک عدد بین ۰-۹) میباشد. با توجه به اینکه ورودی شکل اعداد است و خروجی برای هر نمونه آموزشی مشخص میباشد، بنابراین کاراکتر مربوط به اعداد به هر زبانی (فارسی یا انگلیسی) نوشته شوند تفاوتی ندارد. اما در صورت انتخاب یک زبان باید تمام نمونه­های آموزشی و آزمایشی شبکه به همان زبان باشد. آزمایش شبکه برای اعداد به دو زبان انجام شود.

  • تحویل پروژه :

چندین آزمایش با تعداد نمونه های آموزشی و آزمایشی متفاوت انجام دهید و شبکه را ارزیابی نمایید. گزارشی از ارزیابی­ها بصورت کتبی ارائه دهید(کد برنامه را در گزارش نیاورید). بصورت حضوری و با داده­های آموزشی و آزمایشی جدید پروژه تحویلی ارزیابی خواهد شد.

آزمایش شبکه برای اعداد به دو زبان انجام شود. یک سری آزمایش برای اعداد فارسی و سری دیگر برای اعداد انگلیسی.

  • آموزش شبکه :

شبکه چند لایه پرسپترون و قانون یادگیری اختیاری (مثلا بازگشت به عقب) است. فقط از Neural Network Toolbox نرم­افزار MatLab استفاده شود.

برای آموزش شبکه نیاز به طراحی الگوهای آموزشی می­باشد. برای تولید نمونه های آموزشی و آزمایشی از نرم­افزار pattern-generator استفاده نمایید. در زیر مثال نشان داده شده برای کارکترهایی است که نشان دهنده حروف الفبا میباشند. شما اینکار را برای اعداد ۰-۹ انجام دهید.

الگویی مورد نظر را داخل فضای سفید بکشید و دکمه ی Learn رو بزنید. برای تغییر دادن آدرس فایل ذخیره سازی الگوی آموزشی میتوان ادرس مورد نظر را در Textbox سمت راست پایین تغییر داد. در Textbox بالایی، خروجی مورد نظر برای برای الگو تعریف شده مشخص میشود. برای یادگیری Supervised به این فیلد نیاز خواهیم می­باشد (شما یادگیری Supervised بکار برید).

برای مثال برای ۳ حرف A و C و Z به صورت زیر عمل میشود. بعنوان مثال برای هر یک از حروف چهار مثال وارد می کنیم و بعد از رسم هر مثال و مشخص نمودن خروجی به آن در Textbox بالا سمت، دکمه ی Learn را میزنید. در شکل زیر می­توانید هر ۱۲ الگو رو ببینید. هر یک از الگوهای وارد شده در فایل خروجی بصورت یک سطر از اعداد ۰ و ۱ ذخیره میشود و در انتهای آن خروجی مشخص شده برای الگو ذخیره میگردد. فایل تولید شده به اینصورت را در یک برنامه در MatLab برای آموزش شبکه استفاده نمایید. برای آزمایش شبکه طراحی شده چند نمونه دیگر در فایل جداگانه ذخیره شده و شبکه با آن آزمایش میشود.