تدریس خصوصی کنترل فازی و انجام پروژه تدریس خصوصی کنترل فازی و انجام پروژه های مربوط به کنترل فازی و اجرای انها شبیه سازی مقلات علمی و انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا قیمت: توافقی