تدریس خصوصی نرم افزار MATLAB ، و جعبه ابزارهای تخصصی آن ؛ آشنایی با ساختار متلب ، آشنایی با محیط کار متلب ، کار با آرایه ها ، توابع تغییر آرایه ها ، فایل های متنی و توابع ، رسم اشکال گرافیکی ، رسم اشکال گرافیکی سه بعدی ، کار با رشته ها ، چندجمله ای ها ، درون یابی ، تجزیه و تحلیل آماری ، تجزیه و تحلیل فوریه ، ایجاد رابط گرافیکی ، Image Processing Toolbox Neural Network Toolbox Fuzzy Logic Toolbox Signal Processing Toolbox Bioinformatics Toolbox Statistics Toolbox Optimization Toolbox و … . مشاوره در زمینه انجام پروژه های پردازش تصویر ، و یادگیری ماشین با متلب ، توسط جمعی از دانشجویان ، و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد الکترونیک