تبدیل فوریه در متلب

//تبدیل فوریه در متلب

تبدیل فوریه در متلب

با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
Fs = 1000; % Sampling frequency
T = 1/Fs; % Sample time
L = 1000; % Length of signal
t = (0:L-1)*T; % Time vector
% Sum of a 50 Hz sinusoid and a 120 Hz sinusoid
x = 0.7*sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t);
y = x + 2*randn(size(t)); % Sinusoids plus noise
plot(Fs*t(1:50),y(1:50))
title(‘Signal Corrupted with Zero-Mean Random Noise’)
xlabel(‘time (milliseconds)’)
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید

۱۳۹۴-۷-۲۹ ۰۹:۴۱:۴۵ +۰۳:۳۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۴|Categories: کد آماده متلب|Tags: |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی