تابع imresize

//تابع imresize

تابع imresize

در این بخش یک تابع مفید دیگر را در متلب معرفی می کنیم تابع imresize برای تغییر سایز یک عکس استفاده می شود

و نحوه استفاده از آن به صورت زیر می باشد.

I = imread('rice.png');
J = imresize(I, 0.5);
figure, imshow(I), figure, imshow(J)

۱۳۹۵-۱-۶ ۲۰:۰۷:۱۴ +۰۴:۳۰فروردین ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: آموزش متلب|Tags: , |۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی