در این قسمت قصد داریم با ذکر یک مثاله نحوه استفاده از تابع fread را توضیح دهیم. این تابع داده را از یک فایل باینری می خواند و در یک ماتریس ذخیره می کند و نحوه استفاده از آن به صورت زیر می باشد.

A = fread(fileID)