۲-۴-۱- ( Deoxyribo Nucleic Acid ) DNA

بدون شک یکی از مطمئن‌ترین روش های تأیید هویت است. کدی یک بعدی و منحصر به هر فرد است. در حالیکه این روش دقیق ترین شکل بیومتریک است ولی از آن در تأمین امنیت شبکه ها و اماکن و… استفاده نمی شود، زیرا این روش اصلاً سریع نیست و همچنین تا به حال فرایندی اتوماتیک و مقرون به صرفه برای آن معرفی نشده است ( فرایند به دست آوردن این کد، احتیاج به ابزار و مواد شیمیایی خاصی دارد). البته ساختارش در دوقلوها تا حد زیادی شبیه است و در دوقلوهای همسان کاملاً یکسان است و عیب بزرگی برای این متد است ولی از دقت و صحت این روش در تشخیص هویت نمی کاهد.
شکل۲-۱۷-DNA یکی از مطمئن‌ترین روش های تأیید هویت است

۲-۴-۲- نمایشگر دمای نقاط بدن
نقاط مختلف یک جسم یا بدن بر اساس نوع و میزان حرارتش امواج مادون قرمز تابش می کند. این روش یک روش کلی برای بدست آوردن اطلاعات تصویر است و می تواند برای تصویربرداری در خیلی از فیلد های اشاره شده در بالا مانند اثرانگشت، کف دست، رگ‌های زیر پوست، گوش و … به  کار رود.
در این روش ها الگوی حرارتی تابش شده از صورت فرد، دست ها و یا حتی رگ‌های فرد را به کمک یک دوبین مادون قرمز ضبط و سپس پردازش مناسب را انجام می دهند. این الگوها برای هر فرد منحصر به او می باشد. به دست آوردن این نوع اطلاعات خام از افراد مشکل نیست ولی دقت در تصویربرداری مشکل خواهد بود. چرا که، اگر فرد در محیطی با یک منبع حرارتی قوی باشد و یا در دستش یک فنجان چای گرم باشد، تمامی محاسبات اشتباه می شوند. از این رو برای استفاده از این شکل بیومتریک ، اتاقک های مخصوصی در نظر می گیرند که یقیناً سبب صرف وقت، هزینه، و همچنین عدم راحتی کاربر می شود.