بررسی و مقایسه الگوریتم های جستجو در شبکه های Peer to Peer

//بررسی و مقایسه الگوریتم های جستجو در شبکه های Peer to Peer

بررسی و مقایسه الگوریتم های جستجو در شبکه های Peer to Peer

دراین مقاله ما به بررسی مهمترین روشها و تکنیک های جستجو در شبکه های P2P می پردازیم .

ابتدا به معرفی شبکه های P2P ودسته بندی های مختلف مطرح شده  پرداخته و سپس در مورد الگوریتم های جستجو در هر کدام از موارد فوق بحث خواهیم کرد . شبکه های P2P را می توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد:

۱۳۹۲-۸-۵ ۰۰:۵۰:۱۹ +۰۳:۳۰آبان ۵ام, ۱۳۹۲|Categories: matlab|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی