بررسي تحليلي تأثير توانايي پيش‌بيني اجزاء تعهدي و جريان¬هاي نقدي بر كيفيت سود پيش¬بيني شده

//بررسي تحليلي تأثير توانايي پيش‌بيني اجزاء تعهدي و جريان¬هاي نقدي بر كيفيت سود پيش¬بيني شده

بررسي تحليلي تأثير توانايي پيش‌بيني اجزاء تعهدي و جريان¬هاي نقدي بر كيفيت سود پيش¬بيني شده

بررسي تحليلي تأثير توانايي پيش‌بيني اجزاء تعهدي و جريان­هاي نقدي بر كيفيت سود پيش­بيني شده

۱۳۹۲-۱۲-۲۸ ۰۷:۵۴:۲۲ +۰۳:۳۰اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۲|عمومی دسته بندی ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی