برنامه نویسی در متلب  بدون استفاده از توابع اماده متلب.