فایل های عکس درون ویندوز را به دو روش می توانیم باز کنیم. روش اول این است که فایل در درون خود نرم افزار متلب باز شود که برای مواردی مفید است که بخواهیم با دستوراتی، تغییرات مورد نظر خود را بر عکس اعمال کنیم. روش دوم این است که عکس توسط برنامه ای باز شود که خود ویندوز برای آن نوع فایل تعیین کرده است که این مورد نیز می تواند در ساخت برنامه های کاربردی توسط متلب، مفید واقع شود.

در ادامه، دستورات مربوط به این دو روش را شرح خواهیم داد.

باز کردن عکس به وسیله خود نرم افزار متلب :

چنانچه بخواهیم که عکس به وسیله خود نرم افزار متلب باز شود، باید از دستور open استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

open(‘c:\1.jpg’)

نتیجه :

متلب پنجره ای را باز کرده و عکس مورد نظر را نمایش می دهد.

باز کردن عکس به وسیله نرم افزارهای ویندوز :

چنانچه بخواهیم عکس یا هر فایل دیگر در برنامه ای باز شود که ویندوز برای آن مشخص کرده است (نه در نرم افزار متلب)، باید از دستور winopen استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

winopen(‘c:\1.jpg’)

نتیجه :

عکس 1.jpg در برنامه ای که ویندوز برای باز کردن عکس ها مشخص کرده است، باز می شود. دقت کنید که آدرس محل عکس را بین دو علامت ‘ گذاشته ایم.