ایجاد ماتریس

//ایجاد ماتریس

ایجاد ماتریس

A=[1,2,3 ; 4,5,6]

A=[1:10]

A=[1:2:10]

A=[10:-1:1]

A=zeros(2,3)   ایجاد ماتریس 2 در3 با مقادیر صفر

A=ones(4,6)        ایجاد ماتریس 4 در6 با مقادیر یک

۱۳۹۲-۱۲-۲۵ ۱۹:۳۹:۴۶ +۰۳:۳۰اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی