اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای علوم و فناوری

زمان برگزاری: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴

مهلت ارسال مقالات:۹ آبان ماه ۱۳۹۴

اعطای گواهی بین المللی  PCMS  از کشوراسترالیا

وب سایت همایش
محورهای کنگره:

 در بخش علوم انسانی

۱٫علوم مدیریت و کارآفرینی

۲٫اقتصاد ،بازرگانی و حسابداری

۳٫میراث فرهنگی و گردشگری

۴٫علوم تربیتی و روانشناسی

۵٫علوم فرهنگی وهنری

۶٫حقوق و علوم سیاسی

۷٫آموزش و پرورش

۸٫علوم اسلامی

 در بخش فنی و مهندسی

۱٫مهندسی معماری و شهرسازی

۲٫مهندسی کامپیوتر و IT

۳٫مهندسی برق و مکانیک

۴٫مهندسی مواد و معدن

۵٫مهندسی نفت و گاز

۶٫مهندسی صنایع

۷٫مهندسی عمران

۸٫مهندسی انرژی

 در بخش علوم پایه

۱٫جغرافیا وبرنامه ریزی

۲٫ژئوفیزیک و هواشناسی

۳٫ادبیات و زبانشناسی

۴٫شیمی و فیزیک

۵٫ریاضیات و آمار

۶٫تاریخ و فلسفه

۷٫زیستشناسی

۸٫زمین شناسی

 در بخش کشاورزی

۱٫مهندسی کشاورزی

۲٫مهندسی منابع طبیعی

۳٫علوم باغبانی و فضای سبز

۴٫علوم خاک و آبخیزداری

۵٫علوم و صنایع غذایی

۶٫مهندسی محیط زیست

۷٫علوم دام طیور

۸٫بیوتکنولوژی

توسعه در نگاه ویژه نظام اسلامی از دیگاه مقام معظم رهبری: 

مدل توسعه مبتنی بر افزایش ثروت ملی
طراحی مدل توسعه مبتنی بر آموزه های فرهنگی
توسعه توام با علم و اقتدار علمی
رسد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی
توسعه و عزت ملی
ارتقاء علمی مدیریت ها