در این کنفرانس مقاله های زیر ارائه شد

رده بندی تصاویر فتوگرامتری با شبکه های عصبی خودسامان
· استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی و فضایی ر اساس اصول سازمان دهی ادراکی
· استخراج خصوصیات مسیر و لبه های جاده با استفاده از نقطه کانون اتساع
· بهبود تحلیل مولفه های اصلی به وسیله ی مدل AR برای آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره
· طراحی یک الگوریتم آشکارسازی و ردیابی همزمان چندین هدف متحرک در تصاویر ویدیویی و پیاده سازی سریع آن در یک سیستم مبتنی بر PC
· درجه بندی اتوماتیک تصاویر پاتولوژی پروستات با استفاده از ویژگی های مالتی ویولت
· بخش بندی بافت های تصویر با استفاده از فیلتر گابور، الگوریتم ژنتیک و خوشه یابی فازی
· تشخیص نواحی فعال مغز در هنگام انجام یک حرکت با استفاده از تحلیل تصاویر عملکردی تشدید مغناطیسی
· اصلاح ناهنجاریهای هندسی درتصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از اطلاعات لبه ها
· کالیبراسیون دوربین در بینایی ماشین سه بعدی از طریق استخراج ویژگی ها با استفاده از شبکه ی عصبی MLP
· یک الگوریتم نمونه برداری تصویری با مقیاس ثابت
· یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا
· کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی
· سیستم هوشمند دستیار راننده
· تشخیص وجود یک نقطه در داخل یک محدوده ی بسته از تصویر
· امکان استقاده از تکنیک های بازشناسی تصویر در بازشناسی گفتار
· ارسال تدریجی تصاویر با استفاده از نمونه برداری غیر یکنواخت مورفولوژیک
· بازشناسی فازی ارقام دستنویس فارسی
· بینایی غیر ماشینی
· جداسازی نقاط چسبیده به بدنه حروف چاپی
· بازشناسی خودکار اهداف رادار با استفاده از تلفیق دو روش JEM و فرکانس های تشدید طبیعی هدف
· کنترل مسیر یک روبات سه چرخ
· فشرده سازی تصاویر به وسیله ی تقسیم تصویر به قطعات کوچکتر با ساختار درختی
· ترسیم پروفیل توان لنز توسط الگوریتم های پردازش تصویر
· طراحی یک الگوریتم سریع ردیاب تصویری ویدیویی و چیاده سازی بلادرنگ آن
· طراحی و پیاده سازی سیستمی برای بازشناسی کلمات دستنویس فارسی با حروف گسسته و لغت نامه ی معین با استفاده از یک شبکه ی عصبی سلسه مراتبی
· طراحی یک شبکه ی عصبی بهینه بلادرنگ جهت تشخیص حروف و ارقام
· بهبود کیفیت تصاویر ماموگرافی به کمک تبدیل موجک
· الگوریتمی بر اساس اتوماتای سلولی یادگیر برای بازیابی تصاویر تخریب شده
· بهبود طراحی بردارهای مرجع روش چندی سازی برداری چند لایه در فشرده سازی درون فریمی تصویر
· سیستم پردازش و فشرده سازی تصاویر ماهواره LEO کوچک
· ارائه ی تصویر به کمک تنسورهای دیفرانسیلی و به صورت غیر حساس به کشیدگی،
· استخراج بلادرنگ اضلاع یک چند ضلعی با استفاده از خوشه یابی در فضای هدف
· استخراج و شناخت حروف و اعداد در پلاک خودرو توسط فیلتر sobel، شبکه های عصبی
· تشخیص هویت از طریق تصاویر عنبیه و Gabor فیلترها
· روشی برای شناسایی اجسام توسط ربات در مسابقات ربات های هوشمند
· تشخیص حرکت با استفاده از کدگزاری خشن در شبکه های عصبی
· ناوبری خودروی هوشمند در محیط با موانع ثابت و متحرک به کمک تصویربرداری همه جهته
· تعیین محل پلاک های خودروی رایج در ایران با استفاده از روش پردازش خطوط افقی تصاویر
· کاربرد کنترل کننده ی عصبی پیش بین در سیستم های دینامیکی غیرخطی (یک متغیره و چند متغیره)
· مقایسه روش های غیر پارامتریک در انتخاب سطح آستانه بر اساس آنتروپی
· فتوگرامتری با استفاده از دوربین های ویدئویی، روشی برای اندازه گیری حرکت سازه ها
· طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری سطح برگ گیاهان
· طراحی یک codec تلفن تصویری با تراشه جدید TMS320C80
· طراحی و ساخت یک Frame-Grabber دو کاناله با استفاده از آرایه های Lattice
· الگوریتمی برای جستجوی بینایی اشیا در تصاویر رنگی با استفاده از شبکه ی عصبی
· فشرده سازی تصویر با شبکه ی عصبی
· Evaluating the Malignancy of Breast Tumor using Artificial Neural Network based on the quantitative features extracted from Dynamic MR Imaging
· A Biostereometric structured light system for facial imaging
· ۳D surface solution using the brick pattern structured light
· Size and Rotation Invariant Model for the Recognition of Grey Scale Images
· Using Neural Network and Neural Trees for Vector Quantization of Images
· Soft Measurement of Spark Plug Dimensions
· Face Recognition Using Principal Component Analysis and Wavelet
· A Fuzzy Neural Network Application in Remote Sensing
· Variable Length to Block Coding for Markov Sources
· Still Image Compression for Transmission on Lines with Limited Bandwidth
· Moving target classification and tracking from real-time video
· Human Face Recognition with Multiresolution Template
· MVS-135: An Intelligent DSP Camera
· Isolated Handwritten Persian Character Recognition
· A New Network Based Learning Algorithm for Vector Quantization
· Magnetic Resonance Image Segmentation Using K-means Algorithm
· The Comparison of Edge Detection Algorithm