انواع بازی ها در نظریه بازی

//انواع بازی ها در نظریه بازی

انواع بازی ها در نظریه بازی

انواع بازی را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد :

۱- بازی با مجموع صفر : در این بازی سود یک بازیگر معادل زیان بازیگر دیگر است .

۲- بازی با مجموع غیر صفر : در این بازی تصمیمات یک بازیگر ممکن است به نفع همه بازیگران تمام شود .

۳- بازی تعاونی : در این نوع بازی امکان سازش و تبانی با دیگران وجود دارد .

۴- بازی غیر تعاونی : در این نوع بازی امکان سازش و تبانی بین شرکت کنندگان وجود ندارد .

 

۱۳۹۴-۸-۲۵ ۲۰:۱۰:۰۶ +۰۳:۳۰آبان ۲۵ام, ۱۳۹۴|عمومی دسته بندی ها|برچسب ها:٪ s |بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی