اگه برنامه ای با متلب نوشتید و خطا داره ما برنامه شما را خطایابی می کنیم