برنامه نویسی متلب(MATLA

برنامه نویسی متلب(MATLA مدلسازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک image processing ، انجام پروژه های دانشجویی ومهندسی با استفاده از نرم افزار متلب (MATLAB) ، انجام کلیه معادلات و الگوریتم های پیشرفته مهندسی نظیر الگوریتم های Levenberg–Marquardt کارشناس ارشد دانشگاه تهران