بررسی و تحلیل در Matlab MATLAB MATLAB MATLAB nپروژه های شبیه سازی در Matlab (متلب): پردازش صدا: (Signal Speech vad Speakre Processing & Recognition) پردازش تصویر: (Image fingerprint processing & Recognition medical segmentation….) شبیه سازی سیستم های مخابراتی: ( ….communication ِِDTMF Analog & Digital Modulation) شبیه سازی سیستم های مخابراتی پیشرفته: ( …Radar system Satellite system) طراحی فیلترهای آنالوگ و دیجیتال: (….IIR & FIR Filter Design) طراحی سیستمهای کنترلی: ( ….Stability & PID Controller) Capture کردن Data از طریق پورت Com امکان ارائه پروژه در محیط گرافیکی(GUI) وجود دارد. برگزاری دوره های عمومی و تخصصی Matlab به صورت خصوصی: دوره عمومی نرم افزار Matlab این دوره میتواند