امنیت شبکه[1]:

  • امنيت شبکه به آنچه كه از يكپارچگى، محرمانگى و دسترس‌پذیری اطلاعات روى ابزارهايى كه اطلاعات را به وسيله محصولات، كاربران و رویه‌های ذخيره، دست‌کاری و منتقل می‌کنند، اشاره می‌نماید. هدف اصلى ایمن‌سازی شبکه ممانعت از دزدى داده، سرقت اطلاعات شناسايى، جلوگيرى از جارى شدن تبعات قانونى عدم رعايت امنيت اطلاعات، حفظ بهره­وری و مبارزه با تروريسم است (رحیمی،1390: 12)
  • در تعريفي دیگر، امنيت شبکه عبارت است از سازوكارهاي پيشگيري يا كاهش احتمال وقوع رخدادهاي خطرناك و جلوگيري از تمركز قدرت در هر نقطه از شبكه و احياي شبكه در عين وقوع رخدادهاي ناخوشايند. هر عاملي كه به طور بالقوه بتواند منجر به وقوع رخدادي خطرناك گردد، یک «تهدید امنيتي»[2] به شمار می‌آید (ذاكرالحسینی و ملکیان، 1390: 1)
  • امنیت شبکه به طور کلی برای فراهم کردن امکان حفاظت از مرزهای یک سازمان در برابر نفوذگران (مانند هکرها) به کار می رود. با این حال، امنیت اطلاعات به صراحت بر روی محافظت از منابع اطلاعاتی در برابر حمله ویروس‌ها یا اشتباهات ساده توسط افراد درون سازمان متمرکز شده است و برای این منظور از تکنیک­های جلوگیری از دست رفتن داده­ها (DLP) بهره می‌برد (کثیرلو،1390: 1)

[1]– Network Security

[2] – Security Threat