الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه

//الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه

الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه

روش های جستجوی ناآگاهانه ای که در این بخش با آنها آشنا خواهیم شد، به قرار زیر هستند :

  •       جستجوی عمقی
  •       جستجوی سطحی
  •       جستجوی عمقی محدود شده
  •       جستجوی عمقی تکرار شونده

در همه روش های جستجو تابعی به نام تابع گسترش وجود دارد که وظیفه این تابع تولید فرزندان یک گره می باشد. تنها تفاوت روش های جستجوی فوق در نحوه پیمایش فضای جستجو خواهد بود. مسلم است که مرتبه زمانی و مکانی هریک از این روش ها برای یک مسئله مشخص متفاوت از یکدیگر خواهد بود. در حالت کلی مقایسه روش های جستجو برای یک مسئله و انتخاب روش جستجوی مناسب برای آن با استفاده از فاکتورهای زیر تعیین می شود :

  •       فاکتور انشعاب : حداکثر تعداد فرزندانی که در هر سطح از گراف وجود خواهد داشت
  •       عمق درخت : حداقل عمقی که در آن عمق از گراف جوابی برای مسئله پیدا خواهد شد
۱۳۹۲-۱۲-۵ ۱۰:۳۸:۴۵ +۰۳:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی