این متلب حذف شده است . برای اطلاع بیشتر از این موضوع با ایمیل irmatlab.ir@gmail.com مکاتبه کنید