برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:25;
y = geocdf(x,0.03);
stairs(x,y)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید