آموزش کد نویسی Extreme Value Distribution

//آموزش کد نویسی Extreme Value Distribution

آموزش کد نویسی Extreme Value Distribution

برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
xMinima = min(randn(1000,500), [], 2);
paramEstsMinima = evfit(xMinima);
y = linspace(-5,-1.5,1001);
hist(xMinima,-4.75:.25:-1.75);
p = evpdf(y,paramEstsMinima(1),paramEstsMinima(2));
line(y,.25*length(xMinima)*p,'color','r')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی