آموزش یادگیری ماشین در گیت هاب (GitHub)

این آموزش شامل تمامی مفاهیم مورد نیاز شما برای یادگیری کامل یادگیری ماشین از صفر تا صد می باشد در زیر تعدادی از سرفصل هایی که در این آموزش عنوان شده است را می توانید مشاهده کنید

(checklist):
* Define the Problem(Look at the big picture)
* Specify Inputs & Outputs
* Data Collection
* Exploratory data analysis
* Data Preprocessing
* Model Design, Training, and Offline Evaluation
* Model Deployment, Online Evaluation, and Monitoring
* Model Maintenance, Diagnosis, and Retraining

 

برای شروع آموزش بروی لینک زیر کلیک کرده و مجموعه آموزشی را Fork کنید

https://github.com/mjbahmani/Machine-Learning-Workflow-with-Python