آموزش کار با تابع های rand و ones در متلب

//آموزش کار با تابع های rand و ones در متلب

آموزش کار با تابع های rand و ones در متلب

در زیر می توانید عملکرد این دو تابع را با ذکر مثال مشاده فرمایید
A = ones(2, 5) * 6; % 2-by-5 matrix of 6's
B = rand(3, 5); % 3-by-5 matrix of random values

C = [A; B] % Vertically concatenate A and B
C =
۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰
۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰
۰٫۹۵۰۱ ۰٫۴۸۶۰ ۰٫۴۵۶۵ ۰٫۴۴۴۷ ۰٫۹۲۱۸
۰٫۲۳۱۱ ۰٫۸۹۱۳ ۰٫۰۱۸۵ ۰٫۶۱۵۴ ۰٫۷۳۸۲
۰٫۶۰۶۸ ۰٫۷۶۲۱ ۰٫۸۲۱۴ ۰٫۷۹۱۹ ۰٫۱۷۶۳

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی