به دو روش در سایت ما می توانید مطلب را بیاموزید یک روش بخش آموزش متلب در سایت می باشد و روش دیگر مشاهد فیلم های آموزش می باشد شما می توانید برای دسترسی سریع تر به منابع آموزش با ما تماس حاصل فرمایید