در این پست قصد داریم چگونگی رسم شکل های هندسی را در متلب آموزش بدهیم

برای رسم مستطیل از دستور rectangle استفاده می کنیم در زیر مثالی از این دستور می بینیم.


rectangle('Position',[1,2,3,2])

برای رسم دایره از دستور

[hlines, hsm] = circle(h, freq, type1, value1, ..., typen, valuen, hsm)

برای رسم استوانه از دستور cylinder استفاده می کنیم در زیر مثالی از این دستور می بینیم.

[X,Y,Z] = cylinder(R,N);

برای رسم مثلث از دستور triplot استفاده می کنیم در زیر مثالی از این دستور می بینیم.

x=[1 2 3];
y=[2 3 2];
TRI=[1 2 3];
triplot(TRI,x,y)
axis([0 5 0 5])

برای رسم خط از دستور line استفاده می کنیم در زیر مثالی از این دستور می بینی

X=[0 1];
Y=[2 3];
line(X,Y)